Wat is de sleutel voor blijvende verandering?

Aan verbeelding zijn allerlei positieve krachten toebedeeld. Zo zouden topsporters zich hun overwinningen hebben voorzien en zetten artsen dit instrument in voor revalidatie van patiënten. Verbeelding is dé sleutel voor blijvende (gedrags)verandering. Waarom gebruiken we dit krachtige middel dan zo weinig?

Verbeelding, niet te verwarren met fantasie, is geworteld in het heden en heeft scheppingskracht. Mentale training is een krachtig instrument om de verbeelding te stimuleren. De verbeelding maakt het mogelijk de aantrekkingskracht op te roepen van een doel in de toekomst doordat het verbindend werkt. Op die manier kun je bijvoorbeeld de innerlijke eensgezindheid in een organisatie vergroten. Maar ook in groepen mensen en zelfs in onszelf.

Zoals ik ben, creëer ik mijn wereld

zegt Van Rossum, directeur van het Instituut voor Psychosynthese daarover. Het maakt immers uit hoe je naar de wereld kijkt. Als je anders kijkt, zie je andere dingen. Dat kennen we allemaal: een bekend voorbeeld hiervan is dat wie zwanger is, opeens veel meer zwangeren om zich heen ziet dan eerder het geval was.
Anders leren kijken. Niet toevallig, omdat je iets overkomen is, maar anders léren kijken, als een vak. Dat zou toch al op school geleerd moeten worden?

Een voorbeeld uit de praktijk

Een intern adviesteam had de organisatie een tijd geobserveerd en werd vervolgens uitgenodigd om de observaties te delen met het managementteam. Angst voor kritiek en reprimandes was voelbaar in het adviesteam en twee teamleden gaven er uiting aan: “waarom doen we dit eigenlijk?” vroeg de ene. “Dit wil ik helemaal niet” zei de andere. Zij spraken de angst uit die het team verlamde.
Wat hier nodig was, was een andere context, een ander beeld. Allereerst koos dit team een nieuw beeld waarin gegeven kritiek tot verbetering kon leiden. Marc Lammers, hockeycoach, diende hiervoor als inspiratie. Vanuit dat beeld zocht het adviesteam naar manieren om de boodschap luchtiger en speelser te brengen. Dat lukte: de feedback is gegeven in de vorm van een zelfontwikkeld bordspel. De rode draad werd daardoor ‘ervaren’ door het managementteam.

Cruciaal was de andere kijk van de teamleden. De situatie, de vraag en de verwachtingen van het managementteam waren niet veranderd. Het beeld van het adviesteam was veranderd en dát gaf andere mogelijkheden

Moeilijk?

Ja, dat is moeilijk. Het was helemaal niet zo simpel als het nu lijkt. Je iets anders voorstellen, dat is niet zo moeilijk, maar het toegeven dat je angstig bent is in veel organisaties niet normaal. Toch komt de verbeelding pas op gang op basis van gevoelens en emoties. Die moeten dus in het spel mogen komen. Gevoelens zijn namelijk de “brandstof” van de verbeelding. Daar ligt ook het antwoord waarom het lastig is de verbeelding te beoefenen als een vak. Het vraagt onze bereidheid om elkaars en de eigen gevoelens serieus te nemen.

Gaaf?

Ja wel heel gaaf! Verbeelding creëert een oneindige hoeveelheid mogelijkheden als je bereid bent je oude denkbeelden los te laten en nieuwe te onderzoeken. Het is aan jou en mij die te verwezenlijken. Is de verbeelding ook wat voor jou? Hier kun je het uitproberen door een kleine oefening te doen.

Oefening met het einde voor ogen

Stel je eens voor: het is december 2020. Je kijkt terug op een mooi en succesvol jaar. Wat zijn de drie belangrijkste dingen die je afgelopen jaar hebt gedaan? Op privé/relationeel gebied, op zakelijk gebied en wat heb je voor jezelf gedaan? Schrijf die drie dingen op. Plan ze. Voer ze uit. Op deze manier creëer je je eigen toekomst. Want: zoals ik ben, creëer ik mijn wereld.

Veel geluk en succes dit jaar.

Wil je meer weten over de kracht van de verbeelding? Stuur een mail naar mark@bevlogenteams.nl en ontvang in februari gratis onze nieuwe white paper met voorbeelden uit de (verbeeldings)praktijk en tips om zelf met verbeelding aan de slag te gaan.

Written by : Bevlogen Teams

Wij van Bevlogen Teams werken nu 5 jaar met ondernemers en leiders in organisaties aan bevlogenheid en leiderschap. Graag schrijven we over onze kijk op de situaties die we tegenkomen in de praktijk en hopen hiermee soms een ander perspectief op de zaak te geven. Hartelijke groet, Mark, Marjolein en Yolande

Nieuws in je bus

Vier keer per jaar het laatste nieuws over bevlogenheid, leiderschap en evenementen.