Wil je een door de organisatie gevoelde en gedragen visie ontwikkelen? Wij faciliteren het.

Wat

  • Ontwikkelen van visie

  • Faciliteren van besluitvorming

  • Actief inzetten van verbeeldingskracht

  • Boven- en onderstroom zichtbaar maken

  • Faciliteren van duurzame groei

  • Veranderprocessen

Waarom visie-ontwikkeling?

De motor van een organisatie zijn de mensen die er werken. Door een reorganisatie, managementwisseling of een crisissituatie kunnen we de richting (tijdelijk) kwijt zijn. Dan verdwijnt het perspectief. Het is alsof de motor afslaat. Wat we dan moeten doen: niet de motor verwijderen, maar beseffen dat we stilstaan en bedenken dat we op een kaart kunnen  kijken.

Zo’n periode noemen meestal chaotisch. Chaos voelt heel ongemakkelijk en het liefste slaan we deze fase graag over. Dat doen we meestal door extra structuur aan te brengen en processen te stroomlijnen. Dit werkt op korte termijn wel, maar op de lange niet. De oplossing is om een een gevoelde gezamenlijke visie te ontwikkelen. Die geeft medewerkers weer perspectief en perspectief is als benzine voor een motor: die slaat weer aan je kunt verder op weg.

Visie ontwikkeling in praktijk

Testimonial

We hebben als directieteam gekozen voor een kort traject van een aantal dagdelen op een externe locatie. De sessies waren effectief en leerzaam. De overkoepelende metafoor was het schip: eerst nog vast aan de kade en toen langzaam de haven verlatend. Het was in de verbeelding eenvoudig om onze conflicten te vertalen naar het schip en daar de rollen opnieuw te verdelen. Net zo eenvoudig vertaalden we dat terug naar de praktijk.
Op korte termijn wisten we wat er geregeld en veranderd moest worden om als team te kunnen groeien in plaats van onze energie kwijt te raken in conflicten. Op langere termijn merken we dat ons schip nu op volle zee is: we groeien nog steeds, we worden gezien en we zijn trots op het bedrijf dat we inmiddels zijn.

Anoniem directieteam

Meer weten over

Meer weten over visie-ontwikkeling

  • Lees hier over een ander blik op tegenwerking

  • Concreet en abstract denken: wat gebruik jij?

  • Bel voor een intakegesprek

  • Abonneer op de nieuwsbrief (ca 3x per jaar)

Een nieuwe landkaart

Om een nieuwe richting te kiezen moet je even afstand nemen. Vaak zijn we dan ook weg van het bedrijf. Richting of perspectief ontstaat niet met ons concrete denken. We hebben het abstracte denken nodig om werkelijk te weten waar het naar toe gaat. Hierbij werken we actief met de verbeelding, met meditatie en met opstellingen. Het zijn allemaal manieren het na-denken los te laten om te kunnen voor-zien wat nodig is. Luchtfietserij? Niet als je met je bevindingen kunt landen en praktisch leert uitwerken wat je in de verbeelding voor je ziet.